CV

Zrinka Rička-Žauhar,

Univ.spec.psych., ECP psihoterapeutkinja


Rođena 1963. godine u Rijeci.

Udata i ima dvoje djece.

Edukacija

Diplomirala psihologiju 1987. god. u Rijeci
pri Pedagoškom fakultetu. Do 1993. godine radila u Domu zdravlja Rijeka. Od tada do danas radi
u vlastitoj privatnoj psihološkoj praksi.

Iskustvo

Tijekom domovinskog rata (1991-1993) radila kao volonter Odjela
za psihijatriju KBC Rijeka u pružanju psihosocijalne pomoći prognanicima
na području Rijeke i Crikvenice.

Godine 1993. uključuje se u rad Škole kibernetike psihoterapije, te u
okviru škole postaje psihoterapeutkinja i učiteljica kibernetike
psihoterapije.

Od 2011. god. posjeduje Europski certifikat za psihoterapiju (ECP).
Dobitnica je priznanja ”Prijatelj pacijenata” Hrvatskog pokreta za
promicanje prava pacijenata i društvenog priznanja “Marulić: Fiat
Psychologia” koje HPD dodjeljuje za poseban doprinos primijenjenoj
psihologiji.

Godine 2013. postaje sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja.
Vanjski je stručni suradnik Filozofskog fakulteta Odsjeka
za psihologiju u Rijeci kao i vanjski suradnik odjela za maloljetnike i
odjela obiteljsko-pravne zaštite Centra za socijalnu skrb. Kontinuirano
radi na unapređenju struke i međusobnoj suradnji i komunikaciji
unutar struke i interdiciplinarno. Supervizorica je udrugama:
Centar za kulturu dijaloga Rijeka, U.Z.O.R., SOS Rijeka – Centar za
nenasilje i ljudska prava, Centar za pružanje usluga u zajednici
Izvor Selce i Terra Rijeka te u Dječjem domu “Ivana Brlić Mažuranić” u Lovranu.

Tijekom profesionalnog rada sudjelovala je na mnogim konferencijama
i kongresima psihologa na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Zrinka Rička Žauhar – Privatni psiholog, Rijeka

Sva prava zadržana | 2024.