UPISI

1. UVJETI UPISA

Školu mogu upisati psiholozi, psihijatri, liječnici, pedagozi, defektolozi, teolozi, socijalni radnici, profesori, docenti, asistenti na fakultetima, studenti završnih godina humanističkih studija kao i svi koji imaju neko drugo visoko obrazovanje, prema odluci Povjerenstva Škole za prijem kandidata i uz obavezu usavršavanja kroz propedeutiku.

2. TRAJANJE ŠKOLOVANJA

Edukacija traje 4 godine, te nakon ispunjavanja obaveza propisanih smjernicama, student može pristupiti završnom ispitu, te dobiti certifikat o završenoj psihoterapijskoj edukaciji i zvanju psihoterapeuta.

Načini održavanja edukacije:

Pohađanje škole, kao i seminari gostujućih predavača organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima Hrvatske psihološke komore, Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore socijalnih radnika.

3. CIJENA

Cijena jedne godine školovanja je 10.000 kn (oslobođeno plaćanje PDV-a temeljem članka 90. Zakona o PDV-u), s mogućnošću obročnog plaćanja u 10 rata.

ONLINE PRIJAVA

Sva prava zadržana | 2023.