PROGRAM

I GODINA

Blok seminari

1. Učenje II reda u psihoterapiji
2. Teorija konverzacije
3. Sistemske obiteljske terapije I
4. Gost predavač

Mini seminari

1. Uvod u kibernetiku II reda
2. Kako promatrati i davati refleksije u psihoterapiji
3. Uspostava terapijskog odnosa
4. Uvod u neuroznanost
5. Gregory Bateson – double-bind teorija
6. Primjena teorije konverzacije u terapijskom radu
7. Sistemske obiteljske terapije
8. Kratka k rješenju usmjerena psihoterapija
9. Kolokvij

II GODINA

Blok seminari

1. Suradničke terapije
2. Hermeneutika hipnoze I
3. Sistemske obiteljske terapije II
4. Gost predavač

Mini seminari

1. Suradničke terapije – Open dialogue
2. Dijaloška terapija
3. Tom Andersen – reflektivni tim
4. Milton Erikson
5. Upotreba metafora i priča u terapijskom radu
6. Epistemologija kliničke prakse
7. Sistemske obiteljske terapije (rijeka života)
8. Sistemske obiteljske terapije (rijeka života) II
9. Kolokvij

III GODINA

Blok seminari

1. Etika i odgovornost psihoterapeuta
2. Sistemske obiteljske terapije III (Seminar parova)
3. Supervizije u živo
4. Gost predavač

Mini seminari

1. Dijaloška terapija i hipnopraktikum
2. Istraživanje djelotvornosti psihoterapije
3. Biologija kognicije/neuroznanstvena istraživanja psihoterapije
4. Hipnopraktikum II
5. Priprema za supervizije u živo
6. Sistemske obiteljske terapije III
7. Sistemske obiteljske terapije IV
8. Kolokvij

IV GODINA

Blok seminari

1. Hermeneutika hipnoze II
2. Specijalne teme u psihoterapiji
3. Supervizije u živo
4. Gost predavač

Mini seminari

1. Kreativnost u psihoterapijskom radu
2. Hipnopraktikum
3. Rad na osobnim ishodima studenata
4. Primjena suradničkih terapija na radu s ishodima
5. Prezentacija terapijskih radova studenata
6. Hipnopraktikum II
7. Prezentacija terapijskih radova studenata II
8. Kolokvij

Sva prava zadržana | 2024.