OBAVIJEST O UVODNOM SEMINARU I UPISIMA U ŠKOLU

27/10/2022

Škola kibernetike i sistemske terapije vrši upis nove generacije polaznika!

Uvodni seminar održat će se:
• u Rijeci 21.01.2023. na adresi Udruga Terra, Krešimirova 12, Rijeka (2.kat) te
• u Zagrebu 28.01.2023., na lokaciji Travel & Technology HUB, Gacka 16.

Škola kibernetike i sistemske terapije članica je Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i članica Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP).
Edukacija u Školi traje 4 godine nakon koje kandidati koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihoterapeut ili savjetodavni terapeut.
S obzirom da je edukacija u skladu s europskim kriterijima, polaznici Škole koji ispune sve zahtjeve edukacije imaju uvjete za direktno stjecanje ECP-a (Europskog certifikata iz psihoterapije), prema regulativi EAP-a.
Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača, organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore te komore socijalnih radnika.

Više o Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju možete naći na https://ukpo.hr/


Kotizacija za uvodni seminar iznosi 753,45 kn, odnosno 100 eura (prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450)

Kontakt za prijavu:
Ilinka Serdarević, dr.med, psihoterapeut
e.ilinkaserdarevic@gmail.com
m.+38598368735

Sva prava zadržana | 2024.