Obavijest o uvodnom seminaru i upisima u Školu kibernetike i sistemske terapije

30/09/2021

Škola kibernetike i sistemske terapije vrši upis nove generacije polaznika!

Uvodni seminar održat će se u Zagrebu, 9. listopada 2021., u 10.00 sati na lokaciji Travel & Technology HUB, Gacka 16.

Škola kibernetike i sistemske terapije članica je Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i članica Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP).

Edukacija u Školi traje 4 godine nakon koje kandidati koji zadovoljavaju kriterije sukladne zakonu o psihoterapiji stječu zvanje psihoterapeut ili savjetodavni terapeut. S obzirom da je edukacija u skladu s europskim kriterijima, polaznici Škole koji ispune sve zahtjeve edukacije imaju uvjete za direktno stjecanje ECP-a (Europskog certifikata iz psihoterapije), prema regulativi EAP-a. Pohađanje škole, kao i seminari gostiju predavača, organizirani u okviru edukacije, boduju se sukladno kriterijima psihološke i liječničke komore te komore socijalnih radnika.

Više o Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju možete naći na https://ukpo.hr/

Kotizacija za uvodni seminar iznosi 500,00 kn

Kontakt za prijavu:

Ilinka Serdarević, dr.med, psihoterapeut

E. ilinkaserdarevic@gmail.com

M. +38598368735

Sva prava zadržana | 2024.