CV

Mauro Lacovich,

prof., dipl. psiholog, psihoterapeut


Rođen je 1980. godine u Rijeci.

Edukacija

1997. godine završio je srednju Graditeljsku školu za industriju i obrt –
zvanje cvjećar, a 2001. se godine prekvalificirao i stekao zvanje
Hotelijersko-turističkog tehničara.2010. godine diplomirao je psihologiju
pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, 2011. godine završio je školovanje za
web dizajnera, a 2012. stekao je zvanje psihoterapeuta u Školi kibernetike i
sistemske terapije.

Iskustvo

Educirao se u osnovama seksualne terapije i završio je I. stupanj EMDR
terapije Također je i certificirani Acess Bars praktičar„AcuDetox specialist“
i supervizor NADA protokola aurikularne akupunkture.

Područja interesa su mu hipnoza, hipnoterapija, biblioterapija, neuroznanost
i rubna područja znanosti. Proučava primjenu priča i metafora u
psihoterapiji i savjetovanju te je autor brojnih terapeutskih priče za djecu i
odrasle.

Zaposlen je u udruzi Terra iz Rijeke. Vodi grupu psihološke podrške u
Udruzi osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i Udruzi osoba s
intelektualnim teškoćama Srce Rijeka. Zamjenik je predsjednice školskog
odbora Graditeljske škole za industriju i obrt u Rijeci.

Član je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva gdje
je aktivni član Sekcije za psihologiju seksualnosti i psihologiju roda. Član
je Društva za kibernetiku psihoterapije Rijeka.

Autor je knjige „Ima jedna priča…“ i „EKALLIM“, te koautor „7 putovanja –
terapeutske priče za djecu“. U slobodno vrijeme trenira Tai Chi, vježba Qi
Qong i yogu.

web: www.kenani.net

Sva prava zadržana | 2024.