CV

Ivona Maričić Kukuljan,

diplomirani psiholog-profesor, ECP psihoterapeut


Rođena 1980. godine u Rijeci, udata.

Edukacija

Diplomirala je 2004. godine u Rijeci pri
Filozofskom fakultetu na Odsjeku za psihologiju.

Iskustvo

U edukaciju Škole za kibernetiku i sistemsku terapiju uključila se 2007. godine, 2014. nastavlja školovanje kao asistent u Školi kibernetike i sistemske terapije, 2022. postaje učitelj u Školi.

Od 2006. do 2011. zaposlena u Udruzi Terra gdje u psihološkom savjetovalištu radi individualno, partnersko i obiteljsko savjetovanje, vodi projekte prevencije ovisnosti putem radionica u srednjim i osnovnim školama, uključena u vođenje grupe podrške liječenih ovisnika i grupe roditelja, vodi grupe podrške zatvorenika u Zatvoru u Rijeci.

Od 2011. do 2013. zaposlena u Udruzi osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije, gdje pruža psihosocijalnu podršku članovima udruge i njihovim obiteljima putem individualnog, partnerskog i obiteljskog savjetovanja, vodi grupe podrške za osobe s invaliditetom, grupu podrške za roditelje djece s invaliditetom te kreira i vodi projekt odgojno obrazovnog rada s djecom i mladima s invaliditetom u osnovnim školama.

Od 2013. zapošljava se u Psihološkom savjetovalištu Sveučilišnog savjetovališnog centra gdje provodi individualno savjetovanje studenata i djelatnika riječkog Sveučilišta, provodi psihoedukativne radionice i predavanja te sudjeluje u kreiranju on-line sustava rane detekcije studenata rizičnih za razvoj psiholoških poteškoća. Članica je radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnih smjernica za razvoj sustava podrške studentima.

Od 2015. do danas radi kao Voditeljica Savjetovališta udruge Terra gdje provodi individualno, partnersko i obiteljsko savjetovanje i psihoterapiju, vodi projekte prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja. Kao članica mobilnog tima, surađuje s osnovnim i srednjim školama te dječjim i učeničkim domovima.

Tajnica je Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore psihoterapeuta.

Više od 20 godina profesionalno se bavi glazbom, za što je dobitnica više nagrada publike i struke.

Sva prava zadržana | 2024.