CV

Dr.sc. Inka Miškulin,

diplomirani psiholog-profesor, ECP psihoterapeut


Rođena 1961.godine u Zagrebu.

Udata je, ima dvoje djece.

Edukacija

1984. je diplomirala u Rijeci pri Pedagoškom fakultetu na odsjeku Psihologije.

2016. doktorirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci s temom “Epistemologija vrline u psihoterapiji”.

Iskustvo

Od 1985. do 1991.godine radila je na Psihijatrijskoj klinici u KBC -Rijeka.
Od 1991.godine do 2008. radi s dr. Brankom Petrisom u privatnoj psihijatrijskoj
ordinaciji.

Od 2008. do danas radi u vlastitoj privatnoj psihološkoj praksi kao psihoterapeut
i konzultant.

Od 1985. godine je uključena u edukaciju kod Grahama Barnesa.
Godine 1992. postaje prva učiteljica kibernetike psihoterapije.
Od 2006. godine posjeduje Europski certifikat za psihoterapiju (ECP).
Stalni je član Udruge za kibernetiku psihoterapije Rijeka.

2007. do 2008. supervizor nastavnog i istraživačkog tima Fakulteta za
psihoterapiju u Novoj Gorici pod okriljem Sigmund Freud University iz
Beča.

Od 2008.do 2010. suradnik je u javnoj kampanji za racionalnu upotrebu
antibiotika RH.

2008. dobiva nagradu “Hrabri pacijent” Hrvatske udruga za unapređenje
prava pacijenata.

Od 2011 do 2015. uspostavlja i vodi prvo psihološko savjetovalište u
udruzi „Nada“- žena operiranih dojki – Rijeka.

Od 2014. do danas suradnik je u znanstveno-istraživačkom projektu
Filozofskog fakulteta u Rijeci,„Moralni, politicki i epistemoloski odgovori
na društvene devijacije“.

Od 2015. do danas stručni suradnik – predavač na FTMU- Opatija.

Od 2018. do danas docent na Sigmund Freud Univerzi u Ljubljani.

Član je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore i član Etičkog povjerenstva Hrvatske komore psihoterapeuta.
Autor je više znanstvenih članaka i publikacija s područja psihoterapije i aktivni sudionik na međunarodnim kongresima, konferencijama i simpozijima.

Capta d.o.o.

Sva prava zadržana | 2024.