CV

Ilinka Serdarević,

dr.med, psihoterapeut


Rođena 1960. godine u Šibeniku.

Udata i majka dvoje djece.

Edukacija

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu,
opći smjer, u Rijeci.

Iskustvo

Od početka rata (1991.-1993.) radila kao volonter Odjela za psihijatriju
KBC Rijeka u pružanju psihosocijalne pomoći prognanicima
na području Rijeke, Kraljevice i Opatije.

1993. -1996. godine radila na Programu psihosocijalne pomoći
IFRC-a Hrvatskog Crvenog Križa. Sudjelovala u osmišljavanju ovog
programa i formiranju tima koji je radio na ovom području. od
1996. do kraja 1999. godine radila kao regionalni koordinator tima
za pomoć prognanicima i izbjeglicama kroz rad na terenu, a od
1998. godine i kroz udrugu Terra.

Zvanje psihoterapeuta dobila je 1997. godine u Školi kibernetike i
sistemske terapije, a 2009. postala je učiteljica kibernetike i sistemske
terapije.

2011. dobila Europski certifikat za psihoterapiju (ECP)
Stekla je diplomu za konzultanta za zaštitu mentalnog zdravlja
djece i adolescenata dobila u školi prof. Nikolića i doc. Vidović:
Psihopatologija i psihoterapija dječje i adolescentne dobi.
Prošla je uvodnu edukaciju iz grupne analitički orijentirane psihoterapije.
Završila je prvi stupanj Bihevioralno kognitivne psihoterapije
i Emocionalno fokusurine terapije.

2002. – stručna edukacija/trening za rad sa teško dostupnim i
rizičnim skupinama, Bukurešt, Rumunjska (PSI Romania)
2010. – završeno Poslijediplomsko stručno usavršavanje “Promocija
zdravlja i prevencija ovisnosti” na Medicinskom fakultetu u
Rijeci.

Od 2000. godine profesionalno radi u udruzi Terra kao izvršna
direktorica i stručni djelatnik u Savjetovalištu za mlade Gea, Udruge Terra. Provodi individualnu, obiteljsku, partnersku i grupnu terapiju.

Ravnateljica Škole kibernetike i sistemske terapije i jedna od učiteljica u Školi.

Članica je Nacionalnog povjerenstva za HIV/AIDS Republike
Hrvatske, te Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke.

Članica je Nadzornog odbora Komore za psihoterapiju Republike Hrvatske.

Sva prava zadržana | 2024.