CV

Branko Petris,

dr. med., psihijatar, ECP psihoterapeut

Mob: +385 98 328 065


Rođen 1948. u Zagrebu.

Oženjen, ima dvoje djece.

Edukacija

Medicinski fakultet završio u Rijeci 1973. godine.

Specijalistički ispit iz psihijatrije položio 1987. godine
na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka.

Iskustvo

1983. godine polazio šestomjesečnu izobrazbu za terapeuta u Klubovima liječenih alkoholičara u Školi za socijalnu psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Klinike za psihijatriju i bolesti ovisnosti
KBC-a „dr. Mladen Stojanović“ u Zagrebu, ogranak Rijeka. Od 1985. godine uključen je u edukaciju iz psihoterapije kod Grahama Barnesa, a 1992. godine promoviran je u učitelja kibernetike psihoterapije.

1986. – 1991. godine polazio je i završio edukaciju iz grupne analitičke psihoterapije, a od 2006. godine posjeduje Europski certifikat za psihoterapiju (ECP).

Podpredsjednik je Udruge za kibernetiku psihoterapije i organizaciju.

Od 1975. – 1978. godine radio kao stručni suradnik “Alkaloid”-a iz
Skoplja, a od 1978. do 1984. godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu Rijeka kao liječnik opće prakse u ambulantama Medicine rada. Od 1984. do 1987. proveo je specijalistički staž na Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka. Od 1987. do 1991. godine radio je kao specijalist psihijatar u Dispanzeru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Rijeka, a 1991. godine otvorio prvu privatnu Psihijatrijsku ordinaciju u Rijeci u kojoj radi i danas.

Od 1981. – 1991. godine terapeut i supervizor u nekoliko Klubova
liječenih alkoholičara. Od 2000.-te godine surađuje kao predavač na
seminarima Andragoškog centra u projektu cjeloživotnog učenja u organizaciji Andragoškog centra, Zagreb.

Za vrijeme Domovinskog rata radi na pripremi vojnika za ratište i voditelj je službe za psihološku pomoć prognanicima i izbjeglicama. Radi kao liječnik specijalist u postupku vještačenja korisnika Centra za socijalnu skrb Rijeka i u Savjetovalištu humanitarne udruge „Terra“ u radu sa ovisnicima.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora Sekcije za medicinsku hipnozu od 2003. godine, Hrvatske liječničke komore i Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske od 2005. godine.

Sva prava zadržana | 2024.