CV

Anamaria Blažić,

diplomirani psiholog-profesor, ECP psihoterapeut


Rođena 1966. godine u Rijeci.

Udata je i ima jedno dijete.

Edukacija

Diplomirala je 1989. godine u Rijeci pri
Pedagoškom fakultetu na Odsjeku za psihologiju.

Iskustvo

Do 2004. g., kada otvara privatnu psihološku praksu, zaposlena na
Medicini rada (Dom zdravlja Rijeka), u Međunarodnom crvenom
križu (supervizor na projektu), vodila projekte u okviru Društva za
kibernetiku psihoterapije (Razvoj životnih i komunikacijskih
vještina, Razvoj volonterizma kod srednjoškolskih učenika).

Od 1989. godine je uključena u edukaciju kod Grahama Barnesa, a
od 2009.g. ima status učiteljice kibernetike psihoterapije. Od 2011.
posjeduje Europski certifikat za psihoterapiju (ECP).

Od 2014. gostujući je predavač na Pomorskom fakultetu Rijeka i piše za portal Grada Rijeke.

Stalna je članica Udruge za kibernetiku psihoterapije Rijeka, Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore psihoterapeuta. Aktivni je sudionik na međunarodnim kongresima, konferencijama i simpozijima.

www.anamariablazic.com

Sva prava zadržana | 2024.