CV

Nenad Karabaić,

prof. socijalni pedagog, psihoterapeut


Rođen 1980. godine u Rijeci.

Oženjen, ima dvoje djece.

Edukacija

Diplomirao 2005. godine na Edukacijsko –
rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.

Završio dvogodišnju edukaciju iz kibernetike psihoterapije 2004.godine.

Iskustvo

U Školu kibernetike i sistemske terapiju uključio se 2013. godine. 2017.
stekao je zvanje psihoterapeuta te postao asistent u Školi kibernetike i
sistemske terapije i na taj način nastavio školovanje.

Od 2007. zaposlen u Udruzi za zaštitu obitelji – Rijeka, U.Z.O.R. kao
provoditelj programa savjetodavnog rada s mladim počiniteljima
kaznenih djela. Provodi individualno, grupno i obiteljsko savjetovanje s
mladima te njihovim roditeljima. Član je Upravnog tima te je angažiran i
na ostalim projektima Udruge.

Od 2007. godine vanjski je suradnik odjela za maloljetnike te odjela za
zaštitu djece, braka i obitelji Centra za socijalnu skrb Rijeka kao
provoditelj mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i
odgojne mjere pojačane brige i nadzora.

Od 2010. godine provoditelj je programa „Unapređenje socijalnih i obrazovnih
vještina djece s teškoćama u razvoju“ čime se provodi potpora
socijalnog pedagoga za Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“, Matulji i
„Drago Gervais“, Brešca gdje radi individualno i grupno s učenicima i
njihovim roditeljima.

Sva prava zadržana | 2024.