CV

Ani Cvjetović,

dipl. psiholog – profesor, psihoterapeut


Rođena 1979. godine u Rijeci.

Udata i ima dvoje djece.

Edukacija

Diplomirala je 2004. godine u Rijeci pri
Filozofskom fakultetu na Odsjeku za psihologiju.

Iskustvo

Do 2006. godine zaposlena u pomorskoj agenciji CB Maritime kao
psiholog. Od 2006. do danas radi u vlastitoj privatnoj psihološkoj
praksi „Savjetovalište Kenani“.

Organizirala i vodila više vrsta radionica i edukacija za zaposlenike
u organizacijama. Vodila projekte u okviru Društva za kibernetiku
psihoterapije (Razvoj životnih i komunikacijskih vještina kod
srednjoškolaca), te Udruge Terra („Zajedno u prevenciji“ program
prevencije ovisnosti među srednjoškolcima). Od 2018. posjeduje Europski certifikat za psihoterapiju (ECP). Od 2019. godine ima status učiteljice kibernetike psihoterapije.

Od 2017. gostujući je predavač na Pomorskom fakultetu Rijeka.
Stalna je članica Udruge za kibernetiku psihoterapije i organizaciju,
Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.
Aktivni je sudionik na međunarodnim kongresima, konferencijama i
simpozijima.

web: www.kenani.net

Sva prava zadržana | 2023.