CV

Ani Cvjetović,

dipl. psiholog – profesor, psihoterapeut


Rođena 1979. godine u Rijeci.

Udata i ima dvoje djece.

Edukacija

Diplomirala je 2004. godine u Rijeci pri
Filozofskom fakultetu na Odsjeku za psihologiju.

Iskustvo

Do 2006. godine zaposlena u pomorskoj agenciji CB Maritime kao
psiholog. Od 2006. do danas radi u vlastitoj privatnoj psihološkoj
praksi „Savjetovalište Kenani“.

Organizirala i vodila više vrsta radionica i edukacija za zaposlenike
u organizacijama. Vodila projekte u okviru Društva za kibernetiku
psihoterapije (Razvoj životnih i komunikacijskih vještina kod
srednjoškolaca), te Udruge Terra („Zajedno u prevenciji“ program
prevencije ovisnosti među srednjoškolcima).
Školi kibernetike i sistemske terapije pridružila se 2004. godine, a
2012. godine stekla je zvanje psihoterapeuta. 2014. godine
nastavila je školovanje kao asistent u Školi kibernetike i sistemske
terapije.

Od 2017. gostujući je predavač na Pomorskom fakultetu Rijeka.
Stalna je članica Udruge za kibernetiku psihoterapije i organizaciju,
Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.
Aktivni je sudionik na međunarodnim kongresima, konferencijama i
simpozijima.

web: www.kenani.net

Sva prava zadržana | 2019.