CV

Zrinka Rička-Žauhar,

Univ.spec.psych., ECP psihoterapeutkinja


Rođena 1963. godine u Rijeci.

Udata i ima dvoje djece.

Edukacija

Diplomirala psihologiju 1987. god. u Rijeci pri Pedagoškom fakultetu. Do 1993. godine radila u Domu zdravlja Rijeka. Od tada do danas radi u vlastitoj privatnoj psihološkoj praksi.

Iskustvo

Tijekom domovinskog rata (1991-1993) radila kao volonter Odjela za psihijatriju KBC Rijeka u pružanju psihosocijalne pomoći prognanicima na području Rijeke i Crikvenice.

Godine 1993. uključuje se u rad Škole kibernetike psihoterapije, te u okviru škole postaje psihoterapeutkinja i učiteljica kibernetike psihoterapije.

Od 2011. god. posjeduje Europski certifikat za psihoterapiju (ECP). Dobitnica je priznanja ”Prijatelj pacijenata” Hrvatskog pokreta za promicanje prava pacijenata i društvenog priznanja “Marulić: Fiat Psychologia” koje HPD dodjeljuje za poseban doprinos primijenjenoj psihologiji.

Godine 2013. postaje sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja. Vanjski je stručni suradnik Filozofskog fakulteta Odsjeka za psihologiju u Rijeci kao i vanjski suradnik odjela za maloljetnike i odjela obiteljsko-pravne zaštite Centra za socijalnu skrb. Kontinuirano radi na unapređenju struke i međusobnoj suradnji i komunikaciji unutar struke i interdiciplinarno. Supervizorica je udrugama: Centar za kulturu dijaloga Rijeka, U.Z.O.R., SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce i Terra Rijeka te u Dječjem domu "Ivana Brlić Mažuranić" u Lovranu.

Tijekom profesionalnog rada sudjelovala je na mnogim konferencijama i kongresima psihologa na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Zrinka Rička Žauhar – Privatni psiholog, Rijeka

Sva prava zadržana | 2019.