CV

Ilinka Serdarević,

dr.med, psihoterapeut


Rođena 1960. godine u Šibeniku.

Udata i majka dvoje djece.

Edukacija

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, opći smjer, u Rijeci.

Iskustvo

Od početka rata (1991.-1993.) radila kao volonter Odjela za psihijatriju KBC Rijeka u pružanju psihosocijalne pomoći prognanicima na području Rijeke, Kraljevice i Opatije.

1993. -1996. godine radila na Programu psihosocijalne pomoći IFRC-a Hrvatskog Crvenog Križa. Sudjelovala u osmišljavanju ovog programa i formiranju tima koji je radio na ovom području. od 1996. do kraja 1999. godine radila kao regionalni koordinator tima za pomoć prognanicima i izbjeglicama kroz rad na terenu, a od 1998. godine i kroz udrugu Terra.

Od 1998. sukreatorica i provoditeljica Projekta u pružanju psihološke podrške djeci i mladima s cerebralnom paralizom. Tijekom 1998. osmislila i implementirala Projekt razvoja demokratičnosti i kulture nenasilja kod učenika okupiranih krajeva.

Zvanje psihoterapeuta dobila je 1997. godine u Školi kibernetike i sistemske terapije, a 2009. postala je učiteljica kibernetike i sistemske terapije.

2011. dobila Europski certifikat za psihoterapiju (ECP) Stekla je diplomu za konzultanta za zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata dobila u školi prof. Nikolića i doc. Vidović: Psihopatologija i psihoterapija dječje i adolescentne dobi. Prošla je uvodnu edukaciju iz grupne analitički orijentirane psihoterapije. Završila je prvi stupanj Bihevioralno kognitivne psihoterapije i Emocionalno fokusurine terapije.

2002. - stručna edukacija/trening za rad sa teško dostupnim i rizičnim skupinama, Bukurešt, Rumunjska (PSI Romania) 2010. - završeno Poslijediplomsko stručno usavršavanje "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti" na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Od 2000. godine profesionalno radi u udruzi Terra kao izvršna direktorica i voditeljica programa Smanjenja zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga. U udruzi Terra voditeljica i stručni suradnik u Savjetovalištu za mlade koji imaju problema s konzumacijom psihoaktivnih tvari i drugih poremećaja u ponašanju. Potpredsjednica je Udruge za Kibernetiku psihoterapije i organizaciju.

Koordinatorica je Škole kibernetike i sistemske terapije od 2007.godine, a ravnateljica Škole od 2015. godine.

Članica je Nacionalnog povjerenstva za HIV/AIDS Republike Hrvatske, te Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke.

Sva prava zadržana | 2019.