CV

Ani Cvjetović,

dipl. psiholog – profesor, psihoterapeut


Rođena 1979. godine u Rijeci.

Udata i ima dvoje djece.

Edukacija

Diplomirala je 2004. godine u Rijeci pri Filozofskom fakultetu na Odsjeku za psihologiju.

Iskustvo

Do 2006. godine zaposlena u pomorskoj agenciji CB Maritime kao psiholog. Od 2006. do danas radi u vlastitoj privatnoj psihološkoj praksi „Savjetovalište Kenani“.

Organizirala i vodila više vrsta radionica i edukacija za zaposlenike u organizacijama. Vodila projekte u okviru Društva za kibernetiku psihoterapije (Razvoj životnih i komunikacijskih vještina kod srednjoškolaca), te Udruge Terra („Zajedno u prevenciji“ program prevencije ovisnosti među srednjoškolcima). Školi kibernetike i sistemske terapije pridružila se 2004. godine, a 2012. godine stekla je zvanje psihoterapeuta. 2014. godine nastavila je školovanje kao asistent u Školi kibernetike i sistemske terapije.

Od 2017. gostujući je predavač na Pomorskom fakultetu Rijeka. Stalna je članica Udruge za kibernetiku psihoterapije i organizaciju, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore. Aktivni je sudionik na međunarodnim kongresima, konferencijama i simpozijima.

web: www.kenani.net

Sva prava zadržana | 2019.