CV

Anamaria Blažić,

diplomirani psiholog-profesor, ECP psihoterapeut


Rođena 1966. godine u Rijeci.

Udata je i ima jedno dijete.

Edukacija

Diplomirala je 1989. godine u Rijeci pri Pedagoškom fakultetu na Odsjeku za psihologiju.

Iskustvo

Do 2004. g., kada otvara privatnu psihološku praksu, zaposlena na Medicini rada (Dom zdravlja Rijeka), u Međunarodnom crvenom križu (supervizor na projektu), vodila projekte u okviru Društva za kibernetiku psihoterapije (Razvoj životnih i komunikacijskih vještina, Razvoj volonterizma kod srednjoškolskih učenika).

Od 1989. godine je uključena u edukaciju kod Grahama Barnesa, a od 2009.g. ima status učiteljice kibernetike psihoterapije. Od 2011. posjeduje Europski certifikat za psihoterapiju (ECP). Od 2004. surađuje s Centrom za socijalnu skrb Rijeka na poslovima nadzora nad roditeljskom skrbi , a od 2008. g. s Agencijom za odgoj i obrazovanje u provođenju seminara za učitelje, odgajatelje i stručne suradnike.

Od 2014. gostujući je predavač na Pomorskom fakultetu Rijeka. Stalna je članica Udruge za kibernetiku psihoterapije Rijeka i Hrvatske psihološke komore. Aktivni je sudionik na međunarodnim kongresima, konferencijama i simpozijima.

Sva prava zadržana | 2019.